Khách hàng được đổi sản phẩm mới cùng loại hoặc trả lại khi sản phẩm gặp sự cố kỹ thuật không thể khắc phục được (do lỗi trong quy trình sản xuất) hoặc do chúng tôi giao hàng nhầm màu sắc, kích cỡ…. không đúng với hàng hóa mà quý khách đặt mua.